ZDRAVÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Teplo z fólie je biologicky optimálne pre náš organizmus. Infračervené žiarenie sa skladá z viac typov vĺn. Pre človeka sú najcennějšie vlny s veľkou vlnovou dĺžkou. Infračervené žiarenie vyžarované samoregulačnou vykurovacou fóliou má rovnakú vlnovú dĺžku ako žiarenie nášho organizmu, a tak ho prijímame ako svoje vlastné. Táto technológia je zdrojom zdravého tepla, biologicky optimálneho pre náš organizmus.


25.02.2020

Teplo z fólie je biologicky optimálne pre náš organizmus. Infračervené žiarenie sa skladá z viac typov vĺn. Pre človeka sú najcennějšie vlny s veľkou vlnovou dĺžkou. Infračervené žiarenie vyžarované samoregulačnou vykurovacou fóliou má rovnakú vlnovú dĺžku ako žiarenie nášho organizmu, a tak ho prijímame ako svoje vlastné. Táto technológia je zdrojom zdravého tepla, biologicky optimálneho pre náš organizmus.

Samoregulačná fólia vykazuje antibakteriálne účinky v dôsledku nasytenia vzduchu aniónmi. Podle záveru testu prevedeného Korejskou asociáciou infračerveného žiarenia, byla efektivita antibakteriálneho účinku stanovena na 72,6%.

Samoregulačná fólia vylučuje vznik elektrického oblúku.

Na základe výsledkov experimentov vykonávaných každých 30 minút sa zistilo, že vyhrievacia samoregulačná fólia zlepšuje kvalitu vzduchu o 81% už počas 2 hodín. Okrem toho vo vykurovanej miestnosti sa vytvára výnimočný účinok na náš organizmus, a pritom se zachováva vlhkost v miestnosti pretože vzduch sa nevysušuje.

zdravé podlahové vykurovanie


Späť