Montáž elektrického kúrenia

Videá

Vrchné poschodie pred položením tepelnej izolácie

Vrchné poschodie, kde je už uložena tepelná izolácia

Vrchné poschodie, kde je už uložená vykurovacia fólia

Prízemie, kde je už uložená tepelná izolácia

Prízemie už s uloženou vykurovacou fóliou