KOMERČNÉ PRIESTORY

Naša firma už sedem rokov tiež spolupracuje s developermi a architektmi pri výstavbe veľkých komerčných a priemyselných objektov. Využitie našich fólií pre vykurovanie komerčných objektov je ekonomicky výhodné aj z dlhodobého hľadiska. V súčasnej dobe stále viac developerských a stavebných firiem hľadá pre svoje stavby ekonomické a ekologické riešenie vykurovania budov.


21.02.2020

Naša firma už sedem rokov tiež spolupracuje s developermi a architektmi pri výstavbe veľkých komerčných a priemyselných objektov. Využitie našich fólií pre vykurovanie komerčných objektov je ekonomicky výhodné aj z dlhodobého hľadiska. V súčasnej dobe stále viac developerských a stavebných firiem hľadá pre svoje stavby ekonomické a ekologické riešenie vykurovania budov.

Proces spolupráce na realizácii vykurovania komerčných budov:

  1.  Oslovenie našej firmy developerom alebo projektantom ohľadom projektov
     Developer alebo projektant nám zašle všetky podklady výkresov a technických parametrov danej budovy alebo zariadenia
  2. Nájdeme spoločne najoptimálnejšie riešenie vykurovania
  3. Pripravíme cenovú kalkuláciu na kompletnú dodávku materiálu aj s realizáciou
  4. Ak je potrebné dodáme kompletnú projektovú dokumentáciu k vykurovaniu daného objektu.
  5. Obhliadka daného miesta

Na prvom mieste v našej firme je bezpečnosť a kvalita dodávaných vykurovacích fólii a ostatných materiálov, ktoré su potrebné na realizáciu. Naša frma má na  realizáciu vyškolený tím odborníkov, ktorí Vám zabezpečia kvalitu celého diela a hlavne bezpečnosť.

vykurovanie komerčných priestor


Späť