Výhody
Výhody celoplošnej technológie samoregulačnej fólie v porovnaní s lupienkovou technológiou:

Lupienková

Uhlíkový prášok

Štruktúra vyhrievacieho prvku

Samoregulačná uhlíková štruktúra

Uhlíková pasta nanesená tlačiarenským spôsobom Technológia výroby nahrievacieho prvku Tlaková metóda pri vysokej teplote
Mechanické stlačenie - počas používania existuje riziko vzniku elektrického oblúku Bezpečnosť spojenia medenej platne so strieborným práškom Za pomoci špeciálneho vodivého polyméru (metóda zlepenia)
10 rokov Životnosť Viac ako 30 rokov
Pásy Plocha ohrevu Súvislý povrch
90% Koeficient úžitkovej účinnosti 98%
O 17% pomalšia Rýchlosť ohrevu V závislosti od použitého pokrytia  samoregulačnej fólie maximálne rýchlo dosahuje požadovanú teplotu
Ako dôsledok tlačiarenského nanášania uhlíkového prášku sa prejavuje nerovnomernosť tlačenej vrstvy, čo môže mať za následok vytvorenie zón lokálneho prehriatia Rovnomernosť Samoregulačná uhlíková štruktúra rovnomerne rozdeľuje teplo po celom povrchu
Len každých 25 cm (iba v miestach označených na fólii) Metóda úpravy podľa rezu Možnosť rezu v ktoromkoľvek mieste (priečny rez)

 

Výhody infračervenej vyhrievacej samoregulačnej fólie:

Vodné kúrenie

Káblové systémy

 

Samoregulačná fólia

Výhody našej technológie

Potreba cementovej vrstvy Potreba cementovej vrstvy Spôsob pokládky Akákoľvek suchá pokládka Z hľadiska ekonomických nákladov výhodná montáž
Od 10 cm Viac ako 2 cm Hrúbka podkladu Bez navýšenia hrúbky podkladu Zodpovedá výške miestností
Vyžaduje doplňujúcu plochu na umiestnenie zdroja kúrenia Zmenšuje výšku miestností pri použití cementovej pokládky Zvýšenie úžitkovej plochy Nepotrebuje doplnkovú plochu Zachováva pôvodnú charakteristiku miestností
Na podlahy i na stenu Na podlahy i na stenu Varianty rozmiestnenia Bez obmedzenia Inštalácia vhodná pre rôzne architektonické projekty
Vysoká, závisí od modifikácie vyhrievacieho kotla Vysoká, od 150 w/m2 Spotreba Nízka, od 10 do 55 W/m2 pri zapojení do série Hospodárnosť
Systém nepracuje po poškodení Systém nepracuje pri poškodení Pracovná schopnosť Funkčnosť systému aj pri poškodení Stabilita aj pri poškodení častí systému
Obmedzená na 10 rokov Do 15 rokov Životnosť Dlhá, viac ako 30 rokov Dlhodobá životnosť
Možná po vyschnutí podkladu: 14 - 20 dní Možná po vyschnutí podkladu: 14 - 20 dní Prevádzka Ihneď po montáži Rýchlosť montážnych prác a rýchle uvedenie do prevádzky
Pomalá, vyžaduje prípravný ohrev: 30 - 60 minút Pomalá, 15 - 20 minút Rýchlosť ohrevu  systému Rýchla, 5 minút! Rýchlosť - pocit tepla a komfortu
Nie Nie Ionizácia miestností, nasýtenie vzduchu iónmi kyslíka Áno, počas procesu nastáva ionizácia vzduchu Zvyšuje imunitu; Zlepšuje činnosť srdca; Znižuje stres a nervové napätie
Nie Nie Antibakteriálné účinky Áno, efekt 72,65% Ničí baktérie a plesne, uzdravuje životný priestor
Nie Nie Odstránenie nepríjemných zápachov Áno, efekt 81,0% Zdravá mikroklíma
Lokálny ohrevný účinok Následky nežiadúceho vplyvu elektromagnetického poľa na organizmus Vplyv na organizmus človeka Zdroj zdravého tepla Blahodárny vplyv na celkový organizmus

Aktuálne novinky

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Zoznam realizácií

Anketa

Nieje žiadna aktívna anketa