Samoregulačné fólie
Mimoriadne tenká 0,5 mm hrubá technológia

Mimoriadne tenká, len 0,5 mm hrubá fóliová technológia systému vyhrievania na základe dlhovlnného infračerveného žiarenia.
Tajomstvo spočíva nielen v prevratnej tkanine z uhlíkových vláken, ale aj v spôsobe spojenia medenej platne so strieborným prvkom.Vo fólii samoregulačná fólia sa ako vyhrievací prvok využíva uhlíková vláknitá tkanina, ktorú tvorí zmes uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou. Iní výrobcovia využívajú len uhlíkovú pastu nanesenú na fóliu tlačiarenským spôsobom. Vďaka použitiu tkaniny z uhlíkových vláken sa zvyšuje životnosť vyhrievacej fólie až trojnásobne (viac ako 30 rokov) a zároveň sa vylučuje lokálne prehrievanie povrchu. Fólia samoregulačná fólia je technologicky patentovaná a svojimi vlastnosťami a charakteristikami zásadne prekonáva alternatívne druhy vykurovania.

 

Základným faktorom určujúcim kvalitu a bezpečnosť infračervenej vyhrievacej fólie je spôsob spojenia medenej platne so strieborným pásom. Pri technológii výroby iných výrobcov infračervených fólií neexistuje pevný kontakt medzi medenou platňou a strieborným poprášením, čo v závislosti od prevádzkovej doby môže zapríčiniť vznik nežiaduceho elektrického oblúku. Vďaka precíznej metóde zlepovania za pomoci špeciálneho vodivého polyméru samoregulačná fólia vylučuje vznik elektrického oblúku. Rozdiely v spôsobe spojenia medeného a strieborného prvku zobrazuje ilustračná schéma.

 

 

 

Zdravé teplo

Teplo biologicky optimálne pre náš organizmus. Infračervené žiarenie sa skladá z viacerých typov vĺn.Pre človeka sú najcennejšie vlny s veľkou vlnovou dĺžkou. Infračervené žiarenie vyžarované samoregulačnou vyhrievacou fólia má takú istú vlnovú dĺžku ako žiarenie nášho organizmu, a tak ho prijímame ako svoje vlastné.Táto echnológia je zdrojom zdravého tepla, biologicky optimálneho pre náš organizmus.

 

 

Antibakteriálne účinky

Samoregulačná fólia vykazuje antibakteriálny účinok v dôsledku nasýtenia vzduchuaniónmi. Podľa záveru testu uskutočneného Kórejskou asociáciou infračerveného žiarenia, bola efektivita antibakteriálneho účinku stanovená na 72,6 %.

 

 

 

Zlepšenie kvality vzduchu

Na základe výsledkov experimentu vykonávaného každých 30 minút bolo zistené, že vyhrievacia samoregulačná fólia zlepšuje kvalitu vzduchu o 81% v priebehu 2 hodín. Navyše vo vyhrievanej miestnosti sa vytvára výnimočný účinok na náš organizmus a pritom sa zachováva vlhkosť miestnosti, pretože vzduch sa nevysušuje.

 

 

Široké spektrum využitia

Vyhrievacia samoregulačná fólia je vhodná ako základné kúrenie alebo v prípade potreby aj ako kúrenie doplnkové vo všetkých typoch budov. Samoregulačná fólia Vám zabezpečí komfortné vyhrievanie a požadované teplo na vysokej úrovni nielen vo Vašom byte, dome, či obytnej miestnosti, ale aj v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, obchodných a administratívnych strediskách, materských školách,  nemocniciach, chatách, športových zariadeniach, poľnohospodárskych stavbách a všade tam, kde sa vyžaduje teplo.Technológia samoregulačnej fólie vás neobmedzuje pri výbere povrchovej pokládky. Využíva sa pri akomkoľvek druhu, bez ohľadu na to či sú to:

Vyhrievacie samoregulačné fólie je navyše možné montovať nielen na podlahu, ale aj na stropa steny, čo dokazuje univerzálnosť tohto výrobku.

 

Výrazná úspora energia

Vykurovanie miestností infračervenou vyhrievacou samoregulačnou fóliou je ekonomicky výhodnejšie ako iné alternatívne druhy vykurovania. Pri porovnaní s elektrickým kúrením tradičných druhov, napríklad využitím pásmového termostatu, môžeme dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov až do výšky 40 %.

 

 

Výhodná cena

Uhlíková infračervená technológia samoregulačnej fólie má mnoho unikátnych výhod. Prijateľná kúpna cena a nízke zriaďovacie náklady patria medzi ďalšie neprehliadnuteľné benefity. Prinášame tak na trh moderný systém vykurovania, ktorý je navyše cenovo dostupný pre všetkých.

 

 

 

Rýchlosť montáže a demontáže

Technológia samoregulačnej fólie je veľmi obľúbená aj kvôli jednoduchej a rýchlej inštalácii celého systému. Samotná montáž sa nemusí podriaďovať viacerým stavebným obmedzeniam. Inštalácia sa vykonáva na akýkoľvek suchý podklad bez ohľadu na tvar a veľkosť vyhrievanej plochy. Navyše vyhrievacia samoregulačná fólia disponuje možnosťou opätovného použitia.

 

 

 

Životnosť viac ako 30 rokov

Unikátny technologický patent vyhrievacej uhlíkovej infračervenej samoregulačnej fólie vyvinutý spoločnosťou predĺžil dobu využívania fólie na viac ako 30 rokov. Ako jedni z mála na trhu EÚ tak ponúkame spoľahlivý vyhrievací systém so životnosťou niekoľkonásobne dlhšou ako iné alternatívne druhy vykurovania.

 

 

Vysoká rýchlosť ohrevu fólie

Len 5 minút stačí na dosiahnutie maximálnej požadovanej teploty fólie samoregulačnej fólie. Na rozdiel od systému vodného kúrenia nie je potrebná predbežná príprava na ohrev vody.

 

 

 

10 rokov záruka spoľahlivosti

Záruka v trvaní 10 rokov sa vzťahuje výlučne na uhlíkovú infračervenú vyhrievaciu technológiu samoregulačnej fólie. Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a neodbornými zmenami štruktúry fólie.


Aktuálne novinky

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Zoznam realizácií

Anketa

Nieje žiadna aktívna anketa