O produktoch

Samoregulačné fólie

 • Mimoriadne tenká 0,5 mm hrubá technológia

  Mimoriadne tenká, len 0,5 mm hrubá fóliová technológia systému vyhrievania na základe dlhovlnného infračerveného žiarenia.
  Tajomstvo spočíva nielen v prevratnej tkanine z uhlíkových vláken, ale aj v spôsobe spojenia medenej platne so strieborným prvkom. Vo fólii samoregulačná fólia sa ako vyhrievací prvok využíva uhlíková vláknitá tkanina, ktorú tvorí zmes uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou. Iní výrobcovia využívajú len uhlíkovú pastu nanesenú na fóliu tlačiarenským spôsobom. Vďaka použitiu tkaniny z uhlíkových vláken sa zvyšuje životnosť vyhrievacej fólie až trojnásobne (viac ako 30 rokov) a zároveň sa vylučuje lokálne prehrievanie povrchu. Fólia samoregulačná fólia je technologicky patentovaná a svojimi vlastnosťami a charakteristikami zásadne prekonáva alternatívne druhy vykurovania.

 • Základným faktorom určujúcim kvalitu a bezpečnosť infračervenej vyhrievacej fólie je spôsob spojenia medenej platne so strieborným pásom. Pri technológii výroby iných výrobcov infračervených fólií neexistuje pevný kontakt medzi medenou platňou a strieborným poprášením, čo v závislosti od prevádzkovej doby môže zapríčiniť vznik nežiaduceho elektrického oblúku. Vďaka precíznej metóde zlepovania za pomoci špeciálneho vodivého polyméru.
 • Samoregulačná fólia vylučuje vznik elektrického oblúku. Rozdiely v spôsobe spojenia medeného a strieborného prvku zobrazuje ilustračná schéma.
 • Zdravé teplo
  Teplo biologicky optimálne pre náš organizmus. Infračervené žiarenie sa skladá z viacerých typov vĺn. Pre človeka sú najcennejšie vlny s veľkou vlnovou dĺžkou.
 • Infračervené žiarenie vyžarované samoregulačnou vyhrievacou fóliou má takú istú vlnovú dĺžku ako žiarenie nášho organizmu, a tak ho prijímame ako svoje vlastné. Táto technológia je zdrojom zdravého tepla, biologicky optimálneho pre náš organizmus.
 • Antibakteriálne účinky
  Samoregulačná fólia vykazuje antibakteriálny účinok v dôsledku nasýtenia vzduchu aniónmi. Podľa záveru testu uskutočneného Kórejskou asociáciou infračerveného žiarenia, bola efektivita antibakteriálneho účinku stanovená na 72,6 %.
 • Zlepšenie kvality vzduchu
  Na základe výsledkov experimentu vykonávaného každých 30 minút bolo zistené, že vyhrievacia samoregulačná fólia zlepšuje kvalitu vzduchu o 81% v priebehu 2 hodín. Navyše vo vyhrievanej miestnosti sa vytvára výnimočný účinok na náš organizmus a pritom sa zachováva vlhkosť miestnosti, pretože vzduch sa nevysušuje.
 • Široké spektrum využitia
  Vyhrievacia samoregulačná fólia je vhodná ako základné kúrenie alebo v prípade potreby aj ako kúrenie doplnkové vo všetkých typoch budov. Samoregulačná fólia Vám zabezpečí komfortné vyhrievanie a požadované teplo na vysokej úrovni nielen vo Vašom byte, dome, či obytnej miestnosti, ale aj v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, obchodných a administratívnych strediskách, materských školách, nemocniciach, chatách, športových zariadeniach, poľnohospodárskych stavbách a všade tam, kde sa vyžaduje teplo.
 • Technológia samoregulačnej fólie vás neobmedzuje pri výbere povrchovej pokládky. Využíva sa pri akomkoľvek druhu, bez ohľadu na to či sú to:
 • parkety
 •  laminát
 •  dlaždice
 •  keramická dlažba
 • podlahový koberec
 • Vyhrievacie samoregulačné fólie je navyše možné montovať nielen na podlahu, ale aj na strop a steny, čo dokazuje univerzálnosť tohto výrobku.
 • Nákupné centrum
 • Skleník
 • Reštaurácia
 • Kuchyňa – keramická dlažba
 • Kúpelňa – keramická dlažba/obklad
 • Obývacia izba – koberec/parkety
 • Detská izba – laminátová podlaha.
Výrazná úspora energie

Výrazná úspora energie
Vykurovanie miestností infračervenou vyhrievacou samoregulačnou fóliou je ekonomicky výhodnejšie ako iné alternatívne druhy vykurovania. Pri porovnaní s elektrickým kúrením tradičných druhov, napríklad využitím pásmového termostatu, môžeme dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov až do výšky 40 %.

Výhodná cena

Výhodná cena
Uhlíková infračervená technológia samoregulačnej fólie má mnoho unikátnych výhod. Prijateľná kúpna cena a nízke zriaďovacie náklady patria medzi ďalšie neprehliadnuteľné benefity. Prinášame tak na trh moderný systém vykurovania, ktorý je navyše cenovo dostupný pre všetkých.

Rýchlosť montáže a demontáže

Rýchlosť montáže a demontáže
Technológia samoregulačnej fólie je veľmi obľúbená aj kvôli jednoduchej a rýchlej inštalácii celého systému. Samotná montáž sa nemusí podriaďovať viacerým stavebným obmedzeniam. Inštalácia sa vykonáva na akýkoľvek suchý podklad bez ohľadu na tvar a veľkosť vyhrievanej plochy. Navyše vyhrievacia samoregulačná fólia disponuje možnosťou opätovného použitia.

Životnosť viac ako 30 rokov

Životnosť viac ako 30 rokov
Unikátny technologický patent vyhrievacej uhlíkovej infračervenej samoregulačnej fólie vyvinutý spoločnosťou predĺžil dobu využívania fólie na viac ako 30 rokov. Ako jedni z mála na trhu EÚ tak ponúkame spoľahlivý vyhrievací systém so životnosťou niekoľkonásobne dlhšou ako iné alternatívne druhy vykurovania.

Vysoká rýchlosť ohrevu fólie

Vysoká rýchlosť ohrevu fólie
Len 5 minút stačí na dosiahnutie maximálnej požadovanej teploty fólie samoregulačnej fólie. Na rozdiel od systému vodného kúrenia nie je potrebná predbežná príprava na ohrev vody.

10 rokov ZÁRUKA spoľahlivosti

10 rokov záruka spoľahlivosti
Záruka v trvaní 10 rokov sa vzťahuje výlučne na uhlíkovú infračervenú vyhrievaciu technológiu samoregulačnej fólie. Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a neodbornými zmenami štruktúry fólie.

Menu